ELŐSZÓ

  Egyházmegyénk alapításának századik évfordulóját ünnepeljük két év múlva. Miskolci káplánságom idején (1989-1993) még mélyebben belém ivódott az 1912-es évszám - ez a Búza téri templom felszentelésének éve is. Száz éves lesz.
  Mindkét ünnepeltre gondolva kezdtem hozzá az egyházközségi levéltár áttanulmányozásához. A templomépítés történetének kutatására gondoltam eleinte, de mélyebb kincsesbányába érkeztem. Másfél évszázados próbálkozás és küzdelem tárult fel a néhol megsárgult, porral átitatott iratokból. Ne merüljön feledésbe e görög katolikus hősök munkáinak és neveinek a sora, hiszen ők teremtették meg a ma lehetőségeit és feladatait.
  Nem szándékoztam az egyházközség teljes történetét ebbe a kötetbe gyűjteni - egyrészt mert szakdolgozatként készült már erről összefoglaló írás, másrészt mert az utóbbi évtizedek eseményeit a kortársak még alakítják. Azt a szinte ismeretlen eseménysort vettem végig aprólékosan, amelyik az önállóság első lépéseinek és a nehézségek leküzdésének feladatait jelentették. Ennek átolvasása pedig adjon helyes öntudatot és elszántságot Miskolc mai görög katolikusainak, hogy folytassák a feladatok vállalását és méltó utódai legyenek kitartó elődeiknek.
  A jobbára kézírásos dokumentumok lejegyzésénél nem vettem figyelembe a mai helyesírási szabályokat, eredeti szövegformában olvashatók.
  Munkám az egy időbe eső két centenáriumot köszönti.

  Miskolc, 2010. június 29., Szent Péter és Pál főapostolok ünnepén

Papp  András
egyetemi lelkész

 A könyv letölthető PDF formátumban az alábbi csatolmányból:

Miskolc-Belvárosi Görögkatolikus Egyházközség története (Papp András)