1960. május 11-én született Nyíregyházán. Édesapja görögkatolikus pap, akinek nyolc gyermekéből ketten lettek papok.

Filozófiai és teológiai tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezte kitűnő eredménnyel, ahol licenciát, majd doktorátust szerzett teológiából 1984-ben.
1985. augusztus 4-én szentelték pappá Budapesten.
1985-1987 között morális teológiát tanult Rómában a Szent Alfonz Akadémián, ezzel egyidejűleg patrisztikus tárgyakat hallgatott az Augustinianumon, valamint liturgikus és ökumenikus tárgyakat a Pápai Keleti Intézetben.
Rövid ideig káplán volt Máriapócson és Budapesten.
1989-ben a Nyíregyházi szeminárium tanulmányi prefektusa lett.
1991-től 1993-ig noviciusként a Chevetogne-i bencés kolostorban élt Belgiumban.
1993 és 1995 között a nyíregyházi szeminárium rektora, majd
1995-ben négy évre visszatért Chevetogne-ba, mint szerzetes a jelenlegi hajdúdorogi metropolita-érsekkel, Kocsis Fülöppel.
1996. július 19-én tett szerzetesi fogadalmat.

1999-ben szerzetestársával közösen megalapították Dámócon a Feltámadás kolostort.
2008-tól Kocsis Fülöp püspökké szentelésétől egyedül élt a kolostorban a szigorú szerzetesi életszabályok szerint.
2010-től a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Budapesti Központi Papnevelő Intézet propedeutikus évének elöljárójává választotta.
2011. március 5-én XVI. Benedek pápa a Miskolci Apostoli Exarchátus püspök exarchájává nevezte ki, Panium címzetes püspöki székét adományozva számára, egyben nevezett Exarchátus területét kibővítette a Zempléni Főesperesség területével.
2011. május 21-én szentelték püspökké.
2015. március 20-án Ferenc pápa az Exarchátus területét a politikai közigazgatási határoknak megfelelően módosította, amely így most megegyezik Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyével és 64 parókia tartozik hozzá. megalapította a Miskolci Egyházmegyét, melynek megyéspüspökévé Orosz Atanázt nevezte ki.
Az újonnan alapított Nyíregyházi Egyházmegyét apostoli adminisztrátorként vezette 2015. október 31-ig.

Jelmondata
Szeretlek téged, Uram! (Zsolt 17)

A bizánci teológia kompetens szakértője. Számtalan cikket és könyvet publikált, nem csak a patrisztika, hanem a bizánci liturgia és az ökumenizmus témakörében is. Publikációi országosan és nemzetközileg is elismertek.

Előírások a Húsvéti Ünneplésekhez

a Keleti Kongregáció útmutatásai szerint

 

A Keleti Egyházak Kongregációja arra szólítja fel a sui iuris Egyházak vezetőit, hogy adjanak ki rendelkezéseket összhangban a civil hatóságok azon instrukcióival, amelyek a járvány terjedését hívatottak gátolni. A Magyarországi Sajátjogú Egyház a papjaira és híveire vonatkozóan a következőket rendeli el.

 

- Az ünnepeket szigorúan azokon a napokon kell megülni, amelyen a liturgikus naptárban szerepelnek. Ezek szertartásait tehát az előírt napokon kell végezni, de a megtartásuknál figyelembe kell venni az adott lehetőségeket. Ezeket a templomi szent cselekményeket tanácsos élő közvetítéssel minél több személyhez és családhoz eljuttatni. Amennyiben a saját parókiánk erre jó lehetőséget nyújt, érdemes abba bekapcsolódni. Ugyanakkor lehet és dicséretes más, főként központi szertartásokat is követni (Máriapócs, székesegyházak, nagyobb templomok). A szertartásokat a liturgikus szolgálattevők lehetséges számához kell igazítani. Kerülni kell a nagy létszámú szertartásokat, ahol nem vagy nehezen valósítható meg az előírt fizikai távolságok betartása.

 

- A szertartások templomon kívüli elemeit (körmenet, templomajtó előtti Evangélium olvasása, miroválás, stb.) kerülni kell.

 

- Jelentős mértékben fölértékelődik a személyes és családi imádság fontossága, amely hiteles imája az Egyháznak, valamint a jelen körülmények között fontos eszköze a hit továbbadásának a nemzedékek között. A papoknak és hitoktatóknak feladata, hogy elérhetővé tegyék az adott szertartások szövegeit, valamint olyan egyéb szövegeket, magyarázatokat, tanításokat, amelyek segítik otthonaikban az egyénileg vagy családban imádkozókat. Ezen túl pedig adjanak ki egyéb segédanyagokat, hogy a családok egy-egy felnőtt tagja elmagyarázhassa a gyermekeknek az adott napon végzett szertartások hiterősítő és lelkiségi üzenetét.

 

- A nagyhét és a feltámadás ünneplésének gazdagsága azzal is felszínre hozható, hogyha egy részét az otthonokban és a családok körében imádkozzuk, felhasználva a már eddig is használt imakönyveket illetve az említett segédanyagokat.

 

- Azok a papok, akiknek nincs módjuk családban vagy közösségben ünnepelni a Szent Liturgiát, magukban imádkozzák el a zsolozsma imaóráit vagy a zsoltárokat és azokat az imákat, melyek nem igénylik sem a kórus, sem a hívek válaszát.

 

- Nagycsütörtökön ebben az évben elmarad az antimenzion- és műrószentelés valamint a lábmosás szertartása.

 

- Nagypénteken, ha nem is vehetünk részt a templomi szertartáson, mindent tegyünk meg azért, hogy otthonainkban megfelelő módon átélhessük ennek a napnak a titkát, fölhasználva ehhez a királyi imaórák és a sírbatételi vecsernye mély teológiát tartalmazó gyönyörű szövegeit. Ezeket az imádságokat,  egyedül vagy családban is mondhatjuk. (Megváltottál minket drága véreddel…; Az istenfélő József…).

 

- Húsvét éjszakáján kérjük a családokat, hogy ahol lehetséges, a harangszóra otthonaikban olvassák el a Feltámadásról szóló Evangéliumot (Mk 16,1-8), gyújtsanak fényt, és énekeljék el a Feltámadt Krisztust, lehetőleg az előversekkel együtt többször is, és a kánonból, a sztihirákból annyit, amennyit csak tudnak. Ezek szövegeit is közzétesszük az elektronikus felületeinken.

 

- Minden húsvétra tervezett beavatási szertartást tegyünk át későbbi dátumra.

 

Amennyiben nincs módunk elvégezni Húsvét előtt a szentgyónásunkat, ne mulasszuk el bűneink töredelmes megbánását és azok bocsánatának kérését. Erre imádkozhatjuk a következőket: Szokásos kezdet után az 50. zsoltár: Könyörülj rajtam, Uram… és a parakliszban énekelt bűnbánati tropárok: Könyörülj rajtunk, Urunk… Imádkozhatunk továbbá egyéb bűnbánati zsoltárokat és imákat, és kérjük a mindenható és irgalmas Istentől bűneink bocsánatát. Legyünk tudatában annak, hogy szerető mennyei Atyánk irgalmas szeretetével siet megbocsátani bűneinket, hiszen ő nem akarja a bűnös halálát, hanem, hogy megtérjen és éljen. Miután pedig elmúlt a veszélyhelyzet, mindenki végezze el szentgyónását a hagyományos módon.

A Görögkatolikus Metropólia március 18-i általános érvényű rendelkezését (2. p.) kiegészítve a sajátos járványügyi helyzetre való tekintettel a Miskolci Egyházmegye parókiáin az Előszentelt Áldozatok Liturgiájának végzését 2020. március 26-tól ez évre felfüggesztem.

A koronavírus járvány magyarországi megjelenése miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a krisztushívőket (különösen is a 60 éven felülieket) otthonmaradásra, a parókusokat zárt templomban történő intenzív imádságra kérem fel. A vasárnapi Szent Liturgiát vagy zsolozsmát a rendelkezésre álló technikai eszközök révén székesegyházunkból közvetítjük és templomaikból is közvetíthetik a hívek felé, akik az otthoni imádsággal, szentírásolvasással, Istennek tetsző cselekedetekkel kapcsolódjanak be az Egyház imájába. Hétközben az Istenszülőhöz intézett Akathisztosz himnusszal, a nagyböjti reggeli vagy alkonyati zsolozsmával folytassák imádságos szolgálatukat! A gyónni szándékozókat elővigyázatosan, lehetőleg csak egyenként és szabad térben fogadjuk, betartva a hatóságok által javasolt legalább másfél méteres távolságot!

A március 29-re tervezett szentföldi gyűjtést nem kell meghirdetni, hanem azt egy későbbi időpontban tervezzük majd megvalósítani.

Március 30-án parókusaink végezzenek pannychidát a 32 éve e napon elhunyt Timkó Imre püspökért!

Nyomatékosan kérem, hogy e rendkívüli helyzetben mindnyájan gondviselő Istenünkhöz imádkozzunk a járvány által sújtott vagy fenyegetett embertársainkért, és különösen is figyeljünk és vigyázzunk egymásra!

Miskolc, 2020. március 26.

Atanáz püspök

Naptár

április 2020
V H K SZ CS P SZ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

BelépésHírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre! Így megkaphatja heti hirdetésünket.
Köszönjük, hogy feliratkozott!

Képeink közül...

Invalid RSS link or you're not allowed to read this Picasa gallery or album.

Adó 1+1 %

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma:

0011

 

A Szent Kereszt Alapítvány adószáma:

18401217-1-05

Számlaszáma:
10700086-47993301-51100005

 

Az Egyházközség adószáma:

19911386-1-05

Az Egyházközség számlaszáma:
10700086-47992609-51100005

Ki olvas minket?

Oldalainkat 30 vendég böngészi

Tripadvisor

Vendégkönyv

Ide írja le bejegyzését!